Journal Information

Congress

Congress content
Congress
XLVI Congreso Nacional Sociedad Española de Reumatología
Virtual, 20-24 October 2020
List of sessions
Session
Session information
6. MESA ARTROSIS EN EL 2020
DATE: 22-OCT-20
TYPE: COMUNICACIONES ORALES
Communications
A. Durán Sotuela, M. Fernández-Moreno, M.E. Vázquez-Mosquera, P. Ramos-Louro, A. Dalmao-Fernández, S. Relaño, N. Oreiro, F.J. Blanco e I. Rego-Pérez

Grupo de investigación en Reumatología. Área de genómica. Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC). Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Sergas. Universidade da Coruña (UDC). A Coruña.
G.A. Añez Sturchio, E. Trallero Araguas, A. Erra Duran, M. Barceló Bru, M. López Lasanta y J.J. de Agustín de Oro

Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona.
Idiomas
Reumatología Clínica (English Edition)
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?